AVG verklaring (GDPR)

AVG Ready

Wij voldoen aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in ingegaan en die in Europa bekend staat als GDPR.
Dit houdt onder meer in dat wij u uitdrukkelijk om toestemming vragen om uw persoonlijke gegevens te mogen opslaan en bewaren, dat wij helder, duidelijk en bondig weergeven om welke gegevens het gaat, waarvoor deze gegevens zijn bestemd en wie er toegang toe heeft.

Verder wijzen wij u erop dat u het recht heeft om een kopie bij ons op te vragen van alle opgeslagen persoonlijke gegevens die aan uw account en klantprofiel zijn gekoppeld en op welke wijze u deze kunt opvragen, en dat u het recht heeft om al uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen indien u geen gebruik meer zult maken van onze winkel en diensten en op welke wijze u dit kunt doen, en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u het vermoeden heeft dat wij uw persoonlijke gegevens hebben misbruikt.


Wij vragen u om toestemming voor het opslaan en bewaren van uw persoonlijke gegevens, in de volgende gevallen:

  • Indien u een account en klantprofiel aanmaakt op onze website.
  • Indien u wijzigingen aanbrengt in uw accountgegevens.
  • Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief.
  • Indien u een review of beoordeling plaatst.
  • Indien u een belverzoek indient.
  • Indien u een bestelling plaatst en afrekent.


Wij hebben het e-mailadres 'avg@vsystempro.com' in het leven geroepen, waarnaar u een verzoek kunt sturen om:

  • Een opgave te ontvangen van alle geregistreerde persoonlijke gegevens in relatie tot uw account/klantprofiel.
  • Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen indien u geen gebruik meer wilt maken van onze winkel en diensten.