Snel iets weten? Bel 013-7110319

Algemene voorwaarden

Prijzen: Alle getoonde productprijzen zijn gebaseerd op de Euro ( € ) en zijn inclusief 21% BTW, tenzij expliciet anders vermeld. Slechts onder bijzondere omstandigheden van wettelijke aard, bijvoorbeeld bij een verhoging van het BTW-tarief, zijn tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

Algemeen: Hoewel alle standaard catalogus producten die op onze website worden aangeboden in principe voorradig zijn, kan het voorkomen dat een bepaald product tijdelijk is uitverkocht of gedurende een bepaalde tijd niet leverbaar. De afnemer kan te allen tijde de meest actuele orderstatus raadplegen in zijn/haar account. Daarnaast ontvangt de afnemer een bericht per e-mail zodra een orderstatus is gewijzigd. Een eventueel door ons aangegeven inschatting van een levertermijn/periode heeft altijd uitsluitend een informatief karakter en is niet bindend, tenzij door ons schriftelijk een expliciete leverdatum is afgegeven dan wel is overeengekomen met de afnemer.

Het kan voorkomen dat een bepaald product door de fabrikant/importeur van de ene op de andere dag van de markt is gehaald en in het geheel niet meer leverbaar. Hoewel wij er alles aan doen om zulke producten tijdig van onze website te verwijderen, is het niet geheel te vermijden dat een product, vanwege de soms gebrekkige of niet tijdige informatie van fabrikanten/importeurs, ten onrechte nog in ons artikelbestand voorkomt. In dergelijke gevallen ontvangt de afnemer van ons bericht per e-mail en heeft deze de mogelijkheid om te kiezen voor een gelijkwaardig vervangend product, dan wel het recht tot ontbinding van de koop.

De afnemer dient er rekening mee te houden dat gedurende de zomervakantieperiode en tussen 15 december en 7 januari een groot aantal fabrikanten, importeurs en distributeurs gesloten is, waardoor de aanvoer van voorraden een vertraging kan oplopen van enkele dagen tot enkele weken. Dit kan tot gevolg hebben dat de aflevering van een bestelling daardoor een evenredige vertraging oploopt.

Eigendomsverklaring: Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Annulering: Bij een online bestelling (ofwel kopen op afstand) is sprake van een schriftelijke koopovereenkomst. Een bestelling kan eveneens uitsluitend schriftelijk worden geannuleerd, op voorwaarde dat de goederen nog niet zijn verzonden. De afnemer dient een annulering aan te melden via de RMA functie onder zijn/haar account. Indien annulering niet meer mogelijk is vanwege reeds verzonden, dient de afnemer de zending normaal in ontvangst te nemen en daarna eventueel gebruik te maken van het recht op retourzending. Wij houden ons het wettelijke recht voor om gemaakte verzend, verpakkings en/of administratiekosten achteraf in rekening te brengen, indien de afnemer weigert om een zending in ontvangst te nemen.

Retourzending: De afnemer heeft het recht om zonder opgave van redenen via onze webwinkel aangekochte standaard catalogus producten* compleet en in volledige en zoveel als mogelijk onbeschadigde verpakking retour te zenden binnen 14 dagen na ontvangst. Het is de afnemer daarbij verplicht om onze RMA Retour procedure te volgen via de RMA functie onder zijn/haar account. Nadat de afnemer een RMA nummer van ons heeft ontvangen, dient dat nummer zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking te worden aangebracht, waarna het pakket naar ons kan worden verzonden. Retourzendingen zonder RMA nummer of onvoldoende/niet gefrankeerd, worden door ons geweigerd, evenals goederen welke zichtbaar ondeugdelijk zijn verpakt of zichtbaar beschadigd. Goederen waarvan achteraf blijkt dat deze beschadigd en/of niet compleet zijn, worden per omgaande retour gezonden naar en op kosten van de afnemer, dan wel worden alle te maken kosten om een product te herstellen of te complementeren aan de afnemer in rekening gebracht. Terugstorting van de aankoopsom minus verzendkosten vindt plaats binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de goederen.

Ruilen: Standaard catalogus producten* kunnen worden geruild binnen een wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst. De afnemer dient daarbij onze RMA Ruiling procedure te volgen via de RMA functie onder zijn/haar account. De afnemer plaatst eerst een nieuwe order onder vermelding van 'RMA Ruiling', waarna door ons een RMA nummer wordt verstrekt, dat zichtbaar aan de buitenzijde van de verpakking van het retour te zenden product dient te worden aangebracht. Retourzendingen zonder RMA nummer of onvoldoende/niet gefrankeerd, worden door ons geweigerd, evenals goederen welke zichtbaar ondeugdelijk zijn verpakt of beschadigd. Goederen waarvan achteraf blijkt dat deze beschadigd en/of niet compleet zijn, worden per omgaande retour gezonden naar en op kosten van de afnemer, dan wel worden alle te maken kosten om een product te herstellen of te complementeren aan de afnemer in rekening gebracht. Terugstorting van een eventueel te crediteren bedrag vindt plaats binnen uiterlijk 30 dagen na ontvangst en acceptatie van de te ruilen goederen.

Garantie: Op onze standaard catalogusproducten* is een wettelijke garantietermijn van 2 jaar van toepassing, tenzij expliciet anders vermeld. Defect geraakte producten welke binnen de geldende garantietermijn vallen, kunnen door de eigenaar bij ons worden aangemeld via de RMA Garantie procedure onder zijn/haar account. Nadat de eigenaar van ons een RMA nummer heeft ontvangen kan het defecte product, aan de buitenzijde van de verpakking voorzien van het RMA nummer en vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs, naar ons worden verzonden. Ontvangen producten worden ter afhandeling van de garantieclaim doorgezonden naar de desbetreffende importeur of fabrikant. Zendingen zonder RMA nummer of onvoldoende/niet gefrankeerd, worden door ons geweigerd. Zonder kopie van het aankoopbewijs kan nimmer garantie worden geclaimd of verstrekt! Verzendkosten zijn te allen tijde uitgesloten van garantie, evenals defecten welke zijn ontstaan door: Het niet opvolgen van aanwijzingen in de handleiding, oneigenlijk of ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, normale slijtage, kortsluiting door oorzaak van buitenaf, vallen, stoten, schadelijke vloeistoffen en reparatie door derden. 

Reparatie: Bij ons aangekochte, defect geraakte producten welke buiten de garantietermijn vallen, kunnen door de eigenaar worden aangemeld via de RMA Reparatie procedure onder zijn/haar account. Nadat de eigenaar van ons door ons een RMA nummer heeft ontvangen kan het defecte product, aan de buitenzijde van de verpakking voorzien van het RMA nummer en vergezeld van een kopie van het aankoopbewijs, naar ons worden verzonden.Ontvangen producten worden ter reparatie doorgezonden naar de desbetreffende importeur of fabrikant. Zendingen zonder RMA nummer of onvoldoende/niet gefrankeerd, worden door ons geweigerd. Zonder kopie van het aankoopbewijs kan nimmer een reparatie worden uitgevoerd! Desgewenst kan worden overeengekomen dat de eigenaar vooraf een prijsopgave ontvangt. Indien de eigenaar besluit om een reparatie niet te laten uitvoeren, zal mogelijk een bedrag aan onderzoek- en behandelingskosten in rekening worden gebracht, waarvan de hoogte per importeur/fabrikant verschillend kan zijn. Indien de eigenaar besluit om het defecte product te vervangen door een nieuw bij ons aan te schaffen product, zal een eventueel bedrag aan onderzoek- en behandelingskosten in een aantal gevallen niet in rekening hoeven te worden worden gebracht.

Transport: Goederentransport van aankopen vindt plaats op risico van de verkoper en dat risico geldt tot aan de voordeur. De afnemer dient vóór aftekening de verpakking(en) te controleren op abnormale beschadiging of vermissing. Na aftekening kan bij achteraf blijkende beschadiging of vermissing van goederen, uitsluitend worden gereclameerd bij het desbetreffende transportbedrijf. Bij retourzending en ruiling kan de afnemer ervoor kiezen om op eigen kosten een eventuele transportverzekering af te sluiten. Informatie daarover kan worden opgevraagd bij het desbetreffende transportbedrijf.

Verzendkosten: Wij brengen GEEN verzendkosten in rekening bij orders voor standaard catalogusproducten met een prijs vanaf 50 Euro, met uitzondering van producten waarvan de basiswaarden voor het volume en/of het gewicht (20Kg/140x80x60cm) worden overschreden. Voor standaard catalogusproducten met een lagere prijs dan 50 Euro worden wel verzendkosten in rekening gebracht, aan de hand van het aantal verpakkingen en het totaalgewicht. Gratis verzenden is beperkt tot bestemmingen binnen Nederland!

Afwijkende voorwaarden en richtlijnen voor maatwerk computers, laptops en MRAS systems: Voor maatwerk computer producten gelden afwijkende voorwaarden, richtlijnen en levertijden. Deze producten zijn uitgezonderd van onze standaard leveringsvoorwaarden.

  • Vsystem Pro computers, laptops en MRAS systems zijn geen standaard catalogusproducten, maar maatwerk producten. Deze producten worden naar de persoonlijke wensen van de afnemer geassembleerd en geïnstalleerd, waarbij eventueel tegelijkertijd meebestelde softwarepakketten tijdens het assemblage/installatieproces uit en op naam van de afnemer worden geregistreerd en geactiveerd. 
  • Elk Vsystem Pro product doorloopt een intensieve, minimaal 6 uur durende testcyclus, nadat de assemblage/installatie is beëindigd. In een klein aantal gevallen (max. 1 tot 2%), kan het voorkomen dat een systeem of laptop de testcylcus niet goed doorstaat en moet het probleem nadien worden gelocaliseerd en verholpen door uitwisseling van een of meer componenten. Dit kan tot gevolg hebben dat de aflevering, in afwijking van eventueel eerdere berichtgeving, enige vertraging kan oplopen. 
  • Zuiver ter indicatie hanteren wij momenteel een gemiddelde levertijd van ruim een week, maar afhankelijk van het aantal reeds lopende orders en de verkrijgbaarheid van de individuele componenten, kan de levertijd naar boven of naar beneden afwijken van het gemiddelde. In een uitzonderlijk geval, bijvoorbeeld als een bepaalde fabrikant een cruciaal component onverwacht van de markt heeft gehaald terwijl een nieuw, vervangend product nog niet verkrijgbaar is, hanteren wij het wettelijke maximum van 8 weken. De afnemer krijgt daarna de keuze om langer af te wachten, dan wel de mogelijkheid om de betreffende order zonder bijkomende kosten te annuleren. 
  • Tussentijdse configuratiewijzigingen op aanvraag van de afnemer, zijn uitsluitend mogelijk zolang het assemblageproces nog niet is gestart. 
  • Annulering van orders voor Vsystem Pro maatwerk producten is in principe niet mogelijk, tenzij aantoonbaar sprake is van overmacht of indien levering langer gaat duren dan het wettelijk gestelde maximum. Bij annulering op het moment dat een product zich reeds in het assemblageproces bevindt of inmiddels gereed staat voor levering, brengen wij ter compensatie van de reeds verrichtte handelingen en werkzaamheden annuleringskosten in rekening ter grootte van 15% van het factuurbedrag, waar bovenop de afnemer verplicht wordt gehouden om reeds op naam gestelde/geregistreerde/geactiveerde soft en/of hardware af te nemen tegen de overeengekomen verkoopprijs.
  • Vsystem Pro maatwerkproducten zijn uitgezonderd van het recht op retourzending, daar deze producten zijn geassembleerd en geïnstalleerd naar de persoonlijke wensen van de afnemer, waarbij eventueel tegelijkertijd meebestelde softwarepakketten tijdens het assemblage/installatieproces uit en op naam van de afnemer worden geregistreerd en geactiveerd.
  • Vsystem Pro maatwerkproducten zijn uitgezonderd van het recht op ruiling daar deze producten zijn geassembleerd en geïnstalleerd volgens de specifieke wensen van de afnemer, waarbij eventueel tegelijkertijd meebestelde softwarepakketten tijdens het assemblage/installatieproces uit en op naam van de afnemer worden geregistreerd en geactiveerd. Hooguit kan in een uitzonderlijk geval en in wederzijds overleg worden besloten om een enkel component achteraf te wijzigen.
  • Verzendkosten voor computersystemen/laptops worden berekend aan de hand van het aantal te verzenden verpakkingen en de individuele afmetingen daarvan, het totaalgewicht en de gekozen verzendwijze. Standaard worden onze zendingen binnen de EU verzorgd door Parcel Intenational/UPS. Maximaal gewicht per colli: 30kg - Maximale afmetingen per colli: 140x80x60 cm. Indien een zending de maximale waarden overschrijdt, dan wordt deze opgesplitst in meerdere colli/verzendorders en worden de verzendkosten overeenkomstig gewijzigd en herberekend.

*) Onder standaard catalogusproducten wordt verstaan: alle producten, uitgezonderd onze maatwerk computersystemen, laptops, MRAS Systems en diensten. Verder kunnen softwarepakketten alleen retour worden gezonden of geruild op voorwaarde dat de verpakking nog ongeopend is, c.q. de eventueel aanwezige verzegeling niet is verbroken.

Om een bestelling in onze shop te kunnen afronden, dient de afnemer zich tijdens de bestel/betaal procedure akkoord te verklaren met onze algemene voorwaarden (standaard catalogus producten) en/of onze afwijkende voorwaarden (maatwerk computer producten).

In het geval dat de afnemer bij het kiezen/invullen van de betaal- en verzendopties een fout heeft gemaakt, dan wel verkeerde informatie heeft opgegeven, ontvangt hij/zij van ons daarover een bericht per e-mail, eventueel vergezeld van een gecorrigeerde orderbevestiging/factuur.


­© 2012     Druk en zetfouten voorbehouden.

Laden...